วิธีส่งอีเมลเพื่อซ่อนผู้รับใน Outlook

คุณสามารถส่งอีเมลไปยังกลุ่มคนโดยไม่แจ้งให้ผู้อื่นทราบว่ากลุ่มได้รับอีเมลดังกล่าวแล้ว คุณสามารถส่งอีเมลไปยังใบเสร็จที่ไม่เปิดเผยโดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้:

ขั้นตอนที่ 1: คลิก ' อีเมลใหม่ ' จากแท็บหน้าแรก

ขั้นตอนที่ 2: พิมพ์ที่อยู่อีเมลทั้งหมดใน กล่องสำเนาลับ (เช่น เจมส์และลีโอ);หมายเหตุ: หากคุณไม่พบกล่องสำเนาลับในอีเมลใหม่ โปรดดูที่ วิธีแสดงหรือซ่อนฟิลด์ Bcc .

ขั้นตอนที่ 3: คลิก ' ส่ง 'เพื่อส่งอีเมล