วิธีส่งรายงานสถานะใน Outlook

หากต้องการแจ้งให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายงานทราบ คุณสามารถส่งรายงานสถานะได้เป็นระยะๆ โปรดทำตามขั้นตอนด้านล่าง:

ขั้นตอนที่ 1: คลิกปุ่ม ' งาน ปุ่ม ' ในแถบงาน;

ขั้นตอนที่ 2: ดับเบิลคลิกงานที่คุณต้องการส่งรายงานสถานะขั้นตอนที่ 3: ใน ' งาน ' หน้าต่าง คลิกที่ปุ่ม ' ส่งรายงานสถานะ ' จากริบบิ้น;

ขั้นตอนที่ 4: ในหน้าต่างข้อความ พิมพ์ที่อยู่อีเมลในช่อง ' ถึง ' และพิมพ์คำอธิบายในกล่องข้อความ

ขั้นตอนที่ 5: คลิก ' ส่ง '.