วิธีเปลี่ยนช่องว่างระหว่างย่อหน้าใน Word

ช่องว่างระหว่างย่อหน้าในไฟล์คำโดยค่าเริ่มต้นคือ 0 ก่อนและ 8 คะแนนหลังจากนั้น หากคุณต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าเริ่มต้น โปรดทำตามขั้นตอนด้านล่าง:

ขั้นตอนที่ 1: เลือกย่อหน้าที่คุณต้องการเปลี่ยนช่องว่างระหว่างหรือเลือกเอกสารทั้งหมด

ขั้นตอนที่ 2: คลิกขวาและเลือก ' ย่อหน้า ' จากกล่องโต้ตอบขั้นตอนที่ 3: เปลี่ยนหมายเลขใน ' ระยะห่าง ' ส่วนเพื่อปรับพื้นที่ย่อหน้า;

ขั้นตอนที่ 4: คลิก ' ตกลง 'ให้เสร็จ

หากต้องการเปลี่ยนช่องว่างบรรทัดในไฟล์ word โปรดดูที่ วิธีเปลี่ยนพื้นที่บรรทัดใน Word .