วิธีเน้นเซลล์ที่ไม่เท่ากับค่า

– วิธีการเน้นเซลล์ที่มากกว่ามูลค่า
– วิธีการเน้นเซลล์ที่มากกว่าหรือเท่ากับค่า
– วิธีการเน้นเซลล์ที่น้อยกว่าค่า
– วิธีการเน้นเซลล์ที่น้อยกว่าหรือเท่ากับค่า
– วิธีการเน้นเซลล์ที่เท่ากับค่า
– วิธีการเน้นเซลล์ที่อยู่ระหว่างสองค่า
– วิธีการเน้นเซลล์ที่ไม่อยู่ระหว่างสองค่า

โดยใช้ การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข คุณสามารถไฮไลต์เซลล์ทั้งหมดที่ไม่เท่ากับค่าได้อย่างรวดเร็ว โปรดทำตามขั้นตอนด้านล่าง:

ขั้นตอนที่ 1: เลือกช่วงข้อมูลขั้นตอนที่ 2: คลิกปุ่ม ' บ้าน ' แท็บจาก Ribbon;

ขั้นตอนที่ 3: คลิกปุ่ม ' การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข 'คำสั่งใน' สไตล์ ' ส่วน;

ขั้นตอนที่ 4: คลิกปุ่ม ' เน้นกฎเซลล์ ' คำสั่งจากรายการดรอปดาวน์ จากนั้นเลือก ' กฎเพิ่มเติม ' จากรายการเพิ่มเติม

ขั้นตอนที่ 5: ตั้งกฎใน ' กฎการจัดรูปแบบใหม่ ' หน้าต่าง;

– ในกล่องแรก เลือก ' ค่าเซลล์ ';

– ในกล่องที่สอง เลือก ' ไม่เท่ากับ ';

– ในช่องที่สาม ให้ป้อน '80178' ตัวอย่างเช่น

ขั้นตอนที่ 6: คลิกปุ่ม ' รูปแบบ ปุ่ม ' และเลือกรูปแบบการจัดรูปแบบใน ' จัดรูปแบบเซลล์ ' หน้าต่าง เช่น เติมเซลล์ด้วยสีน้ำเงิน

ขั้นตอนที่ 7: คลิก ' ตกลง ' ที่ด้านล่างสุดแล้วคุณจะเห็นเซลล์ที่ไม่เท่ากับ '80178' ตอนนี้เป็นสีน้ำเงิน