วิธีการเปลี่ยนจำนวนเริ่มต้นของแผ่นงาน

Excel มีจำนวนแผ่นงานเริ่มต้นทุกครั้งที่คุณเปิดสมุดงาน Excel ใหม่ โปรดทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อเปลี่ยนจำนวนแผ่นงานเริ่มต้น:

ขั้นตอนที่ 1: คลิก ไฟล์ แท็บจากริบบิ้น

ขั้นตอนที่ 2: เลือก ตัวเลือก จากแถบนำทางด้านซ้ายขั้นตอนที่ 3: ใน ' ตัวเลือก Excel ' หน้าต่าง เปลี่ยนหมายเลข ' รวมหลายแผ่นนี้ (เช่น เปลี่ยนเป็น 3)

ขั้นตอนที่ 4: คลิก ตกลง จากนั้นปิดสมุดงานปัจจุบัน

ขั้นตอนที่ 5: เปิดสมุดงานใหม่อีกครั้ง จำนวนแผ่นงานเริ่มต้นจะเปลี่ยนเป็น 3 โปรดดู วิธีซ่อนแท็บแผ่นงาน เพื่อซ่อนแท็บทั้งหมด