วิธีใช้ฟังก์ชัน TANH

ฟังก์ชัน TANH ส่งคืนค่าไฮเพอร์โบลิกแทนเจนต์ของตัวเลข

สูตร:

=THAN(ตัวเลข)คำอธิบาย:

ต้องระบุตัวเลข ซึ่งเป็นจำนวนจริงใดๆ ที่คุณต้องการหาไฮเปอร์โบลิกแทนเจนต์

ดาวน์โหลด: ฟังก์ชัน TANH