วิธีใช้ฟังก์ชัน T

ฟังก์ชัน T คือการคืนค่าข้อความ เมื่อไม่ใช่ข้อความ ผลลัพธ์จะส่งกลับค่าว่าง

สูตร:

=T(ข้อความ)คำอธิบาย:

จำเป็นต้องมีข้อความ ข้อความที่คุณต้องการทดสอบ

ข้อควรระวัง:

เมื่อค่าไม่ได้อ้างถึงข้อความ ฟังก์ชัน T จะส่งกลับค่าว่าง

ตัวอย่าง: ทดสอบค่าข้อความในเซลล์ A2 ถึง A5

= T(A2) ส่งคืนค่า 'ABC';
= T(A3) ส่งคืนค่า '123 ABC';
= T(A4) คืนค่าว่างเมื่อเป็นตัวเลข
= T(A5) คืนค่าว่างเมื่อเป็นวันที่

ดาวน์โหลด: T Function