วิธีใช้ฟังก์ชัน MOD

ฟังก์ชัน MOD จะคืนค่าส่วนที่เหลือหลังจากที่คุณหารตัวเลขแล้ว

สูตร:

=MOD(ตัวเลข, ตัวหาร)คำอธิบาย:

– จำเป็นต้องระบุหมายเลขเพื่อค้นหาตัวเตือน

– จำเป็นต้องมีตัวหาร ซึ่งก็คือตัวหาร

ข้อควรระวัง:

– ฟังก์ชัน MOD: MOD(n, d) = n – d*INT(n/d)

ดาวน์โหลด: MOD Function