วิธีใช้ฟังก์ชัน ASINH

ฟังก์ชัน ASINH ส่งคืนค่าไซน์ไฮเปอร์โบลิกผกผันของตัวเลข

สูตร:

=ASINH(หมายเลข)คำอธิบาย:

ต้องระบุตัวเลข ซึ่งเป็นจำนวนจริงใดๆ

ตัวอย่างที่ 1: เมื่อตัวเลขเป็นบวก ฟังก์ชันจะส่งกลับจำนวนบวก

ตัวอย่างที่ 2: เมื่อตัวเลขเป็นค่าลบ ฟังก์ชันจะส่งกลับจำนวนลบ

ดาวน์โหลด: ฟังก์ชัน ASINH