2023
Veronika Miller

วันทำงานในไอดาโฮ สหรัฐอเมริกา ในปี 2020

ปี 2020 เป็นปีอธิกสุรทินซึ่งมีทั้งหมด 366 วัน ในรัฐไอดาโฮ สหรัฐอเมริกา มีวันหยุดสุดสัปดาห์ 104 วัน วันหยุดนักขัตฤกษ์ 10 วัน และ 252 วันทำการในปี 2020

2023
Veronika Miller

วันทำงานในไอดาโฮ สหรัฐอเมริกา ปี 2019

ปี 2019 เป็นปีปกติที่มีทั้งหมด 365 วัน ในรัฐไอดาโฮ สหรัฐอเมริกา มีวันหยุดสุดสัปดาห์ 104 วัน วันหยุดนักขัตฤกษ์ 10 วัน และ 251 วันทำการในปี 20192023
Veronika Miller

วันทำงานในรัฐอิลลินอยส์ สหรัฐอเมริกา ในปี 2019

ปี 2019 เป็นปีปกติที่มีทั้งหมด 365 วัน ในรัฐอิลลินอยส์ มีวันหยุดสุดสัปดาห์ 104 วัน วันหยุดนักขัตฤกษ์ 12 วัน และ 249 วันทำการในปี 2019

2023
Veronika Miller

วันทำงานในรัฐอิลลินอยส์ สหรัฐอเมริกา ในปี 2020

ปี 2020 เป็นปีอธิกสุรทินซึ่งมีทั้งหมด 366 วัน ในรัฐอิลลินอยส์ มีวันหยุดสุดสัปดาห์ 104 วัน วันหยุดนักขัตฤกษ์ 13 วัน และ 249 วันทำการในปี 2020

2023
Veronika Miller

วันทำงานในอินเดียน่า สหรัฐอเมริกา ปี 2019

ปี 2019 เป็นปีปกติที่มีทั้งหมด 365 วัน ในรัฐอินเดียนา สหรัฐอเมริกา มีวันหยุดสุดสัปดาห์ 104 วัน วันหยุดนักขัตฤกษ์ 12 วัน และ 249 วันทำการในปี 2019

2023
Veronika Miller

วันทำงานในอินเดียน่า สหรัฐอเมริกา ในปี 2020

ปี 2020 เป็นปีอธิกสุรทินซึ่งมีทั้งหมด 366 วัน ในรัฐอินเดียนา สหรัฐอเมริกา มีวันหยุดสุดสัปดาห์ 104 วัน วันหยุดนักขัตฤกษ์ 12 วัน และ 250 วันทำการในปี 2020

2023
Veronika Miller

วันทำงานในอินเดียน่า สหรัฐอเมริกา ในปี 2564

2021 เป็นปีธรรมดาที่มีทั้งหมด 365 วัน ในรัฐอินเดียนา สหรัฐอเมริกา มีวันหยุดสุดสัปดาห์ 104 วัน วันหยุดนักขัตฤกษ์ 12 วัน วันหยุดนักขัตฤกษ์ 1 วันในวันที่ 31 ธันวาคม และ 248 วันทำการ

2023
Veronika Miller

วันทำงานในรัฐไอโอวา สหรัฐอเมริกา ปี 2019

ปี 2019 เป็นปีปกติที่มีทั้งหมด 365 วัน ในรัฐไอโอวา สหรัฐอเมริกา มีวันหยุดสุดสัปดาห์ 104 วัน วันหยุดนักขัตฤกษ์ 9 วัน และ 252 วันทำการในปี 2019

2023
Veronika Miller

วันทำงานใน Kansas, USA ในปี 2020

ปี 2020 เป็นปีอธิกสุรทินซึ่งมีทั้งหมด 366 วัน ในรัฐแคนซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา มีวันหยุดสุดสัปดาห์ 104 วัน วันหยุดนักขัตฤกษ์ 10 วัน และ 252 วันทำการในปี 2020

2023
Veronika Miller

วันทำงานในรัฐไอโอวา สหรัฐอเมริกา ปี 2020

ปี 2020 เป็นปีอธิกสุรทินซึ่งมีทั้งหมด 366 วัน ในรัฐไอโอวา สหรัฐอเมริกา มีวันหยุดสุดสัปดาห์ 104 วัน วันหยุดนักขัตฤกษ์ 9 วัน และ 253 วันทำการในปี 2020

2023
Veronika Miller

วันทำงานใน Kansas, USA ในปี 2019

ปี 2019 เป็นปีปกติที่มีทั้งหมด 365 วัน ในรัฐแคนซัส สหรัฐอเมริกา มีวันหยุดสุดสัปดาห์ 104 วัน วันหยุดนักขัตฤกษ์ 9 วัน และ 252 วันทำการในปี 2019

2023
Veronika Miller

วันทำงานในหลุยเซียน่า สหรัฐอเมริกา ในปี 2020

ปี 2020 เป็นปีอธิกสุรทินซึ่งมีทั้งหมด 366 วัน ในรัฐลุยเซียนา สหรัฐอเมริกา มีวันหยุดสุดสัปดาห์ 104 วัน วันหยุดนักขัตฤกษ์ 11 วัน และ 251 วันทำการในปี 2020

2023
Veronika Miller

วันทำงานในแคนซัส สหรัฐอเมริกา ในปี 2564

2021 เป็นปีธรรมดาที่มีทั้งหมด 365 วัน ในรัฐแคนซัส สหรัฐอเมริกา มีวันหยุดสุดสัปดาห์ 104 วัน วันหยุดนักขัตฤกษ์ 9 วัน วันหยุดนักขัตฤกษ์ 1 วันในวันที่ 31 ธันวาคม และ 251 วันทำการ

2023
Veronika Miller

วันทำงานในหลุยเซียน่า สหรัฐอเมริกา ในปี 2564

2021 เป็นปีธรรมดาที่มีทั้งหมด 365 วัน ในรัฐลุยเซียนา สหรัฐอเมริกา มีวันหยุดสุดสัปดาห์ 104 วัน วันหยุดนักขัตฤกษ์ 11.5 วันหยุด วันหยุดนักขัตฤกษ์ 1 วันในวันที่ 31 ธันวาคม และ 248.5 วันทำการ

2023
Veronika Miller

วันทำงานในรัฐลุยเซียนา สหรัฐอเมริกา ปี 2019

ปี 2019 เป็นปีปกติที่มีทั้งหมด 365 วัน ในรัฐลุยเซียนา สหรัฐอเมริกา มีวันหยุดสุดสัปดาห์ 104 วัน วันหยุดนักขัตฤกษ์ 10 วัน และ 251 วันทำการในปี 2019

2023
Veronika Miller

วันทำงานใน Maine, USA ในปี 2019

ปี 2019 เป็นปีปกติที่มีทั้งหมด 365 วัน ในรัฐเมน สหรัฐอเมริกา มีวันหยุดสุดสัปดาห์ 104 วัน วันหยุดนักขัตฤกษ์ 12 วัน และ 249 วันทำการในปี 2019

2023
Veronika Miller

วันทำงานในรัฐเมน สหรัฐอเมริกา ในปี พ.ศ. 2564

2021 เป็นปีธรรมดาที่มีทั้งหมด 365 วัน ในรัฐเมน สหรัฐอเมริกา มีวันหยุดสุดสัปดาห์ 104 วัน วันหยุดนักขัตฤกษ์ 13 วัน วันหยุดนักขัตฤกษ์ 1 วันในวันที่ 31 ธันวาคม และ 247 วันทำการ

2023
Veronika Miller

วันทำงานใน Maine, USA ในปี 2020

ปี 2020 เป็นปีอธิกสุรทินซึ่งมีทั้งหมด 366 วัน ในรัฐเมน สหรัฐอเมริกา มีวันหยุดสุดสัปดาห์ 104 วัน วันหยุดนักขัตฤกษ์ 12 วัน และ 250 วันทำการในปี 2020

2023
Veronika Miller

วันทำงานในรัฐเคนตักกี้ สหรัฐอเมริกา ปี 2019

ปี 2019 เป็นปีปกติที่มีทั้งหมด 365 วัน ในรัฐเคนตักกี้ สหรัฐอเมริกา มีวันหยุดสุดสัปดาห์ 104 วัน วันหยุดนักขัตฤกษ์ 11.5 วัน และ 249.5 วันทำการในปี 2019

2023
Veronika Miller

วันทำงานในรัฐเคนตักกี้ สหรัฐอเมริกา ปี 2020

ปี 2020 เป็นปีอธิกสุรทินซึ่งมีทั้งหมด 366 วัน ในรัฐเคนตักกี้ สหรัฐอเมริกา มีวันหยุดสุดสัปดาห์ 104 วัน วันหยุดนักขัตฤกษ์ 11.5 วัน และ 250.5 วันทำการในปี 2020