2023
Veronika Miller

วันทำงานใน Alabama, USA ในปี 2019

ปี 2019 เป็นปีปกติที่มีทั้งหมด 365 วัน ในรัฐแอละแบมา มีวันหยุดสุดสัปดาห์ 104 วัน วันหยุดนักขัตฤกษ์ 12 วัน และ 249 วันทำการในปี 2019

2023
Veronika Miller

วันทำงานในสหรัฐอเมริกาในปี 2020

ปี 2020 เป็นปีอธิกสุรทินซึ่งมีทั้งหมด 366 วัน ในสหรัฐอเมริกา มีวันหยุดสุดสัปดาห์ 104 วัน วันหยุดราชการ 10 วัน และ 252 วันทำการในปี 20202023
Veronika Miller

วันทำงานในสหรัฐอเมริกาในปี 2019

ปี 2019 เป็นปีปกติซึ่งมีทั้งหมด 365 วัน ในสหรัฐอเมริกา มีวันหยุดสุดสัปดาห์ 104 วัน วันหยุดราชการ 10 วัน และ 251 วันทำการในปี 2019

2023
Veronika Miller

วันทำงานในแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา ปี 2020

ปี 2020 เป็นปีอธิกสุรทินซึ่งมีทั้งหมด 366 วัน ในรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา มีวันหยุดสุดสัปดาห์ 104 วัน วันหยุดนักขัตฤกษ์ 11 วัน และ 251 วันทำการในปี 2020

2023
Veronika Miller

วันทำงานในแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา ในปี 2564

2021 เป็นปีธรรมดาที่มีทั้งหมด 365 วัน ในรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา มีวันหยุดสุดสัปดาห์ 104 วัน วันหยุดนักขัตฤกษ์ 11 วัน วันหยุดพิเศษ 1 วันในวันที่ 31 ธันวาคม และ 249 วันทำการ

2023
Veronika Miller

วันทำงานในแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา ปี 2019

ปี 2019 เป็นปีปกติที่มีทั้งหมด 365 วัน ในรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา มีวันหยุดสุดสัปดาห์ 104 วัน วันหยุดนักขัตฤกษ์ 11 วัน และ 250 วันทำการในปี 2019

2023
Veronika Miller

วันทำงานในโคโลราโด สหรัฐอเมริกา ปี 2020

ปี 2020 เป็นปีอธิกสุรทินซึ่งมีทั้งหมด 366 วัน ในรัฐโคโลราโด มีวันหยุดสุดสัปดาห์ 104 วัน วันหยุดนักขัตฤกษ์ 10 วัน และ 252 วันทำการในปี 2020

2023
Veronika Miller

วันทำงานในโคโลราโด สหรัฐอเมริกา ปี 2019

ปี 2019 เป็นปีปกติที่มีทั้งหมด 365 วัน ในรัฐโคโลราโด มีวันหยุดสุดสัปดาห์ 104 วัน วันหยุดนักขัตฤกษ์ 10 วัน และ 251 วันทำการในปี 2019

2023
Veronika Miller

วันทำงานในเดลาแวร์ สหรัฐอเมริกา ในปี 2019

ปี 2019 เป็นปีปกติที่มีทั้งหมด 365 วัน ในรัฐเดลาแวร์ สหรัฐอเมริกา มีวันหยุดสุดสัปดาห์ 104 วัน วันหยุดนักขัตฤกษ์ 10 วัน และ 251 วันทำการในปี 2019

2023
Veronika Miller

วันทำงานในคอนเนตทิคัต สหรัฐอเมริกาในปี 2020

ปี 2020 เป็นปีอธิกสุรทินซึ่งมีทั้งหมด 366 วัน ในรัฐคอนเนตทิคัต สหรัฐอเมริกา มีวันหยุดสุดสัปดาห์ 104 วัน วันหยุดนักขัตฤกษ์ 12 วัน และ 250 วันทำการในปี 2020

2023
Veronika Miller

วันทำงานในคอนเนตทิคัต สหรัฐอเมริกา ปี 2019

ปี 2019 เป็นปีปกติที่มีทั้งหมด 365 วัน ในรัฐคอนเนตทิคัต สหรัฐอเมริกา มีวันหยุดสุดสัปดาห์ 104 วัน วันหยุดนักขัตฤกษ์ 12 วัน และ 249 วันทำการในปี 2019

2023
Veronika Miller

วันทำงานในเดลาแวร์ สหรัฐอเมริกา ในปี 2020

ปี 2020 เป็นปีอธิกสุรทินซึ่งมีทั้งหมด 366 วัน ในรัฐเดลาแวร์ สหรัฐอเมริกา มีวันหยุดสุดสัปดาห์ 104 วัน วันหยุดนักขัตฤกษ์ 12 วัน และ 250 วันทำการในปี 2020

2023
Veronika Miller

วันทำงานในฟลอริดา สหรัฐอเมริกา ในปี 2564

2021 เป็นปีธรรมดาที่มีทั้งหมด 365 วัน ในรัฐฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา มีวันหยุดสุดสัปดาห์ 104 วัน วันหยุดนักขัตฤกษ์ 9 วัน วันหยุดนักขัตฤกษ์ 1 วันในวันที่ 31 ธันวาคม และ 251 วันทำการ

2023
Veronika Miller

วันทำงานในฟลอริดา สหรัฐอเมริกา ปี 2019

ปี 2019 เป็นปีปกติที่มีทั้งหมด 365 วัน ในรัฐฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา มีวันหยุดสุดสัปดาห์ 104 วัน วันหยุดนักขัตฤกษ์ 9 วัน และ 252 วันทำการในปี 2019

2023
Veronika Miller

วันทำงานในฟลอริดา สหรัฐอเมริกา ปี 2020

ปี 2020 เป็นปีอธิกสุรทินซึ่งมีทั้งหมด 366 วัน ในรัฐฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา มีวันหยุดสุดสัปดาห์ 104 วัน วันหยุดนักขัตฤกษ์ 9 วัน และ 253 วันทำการในปี 2020

2023
Veronika Miller

วันทำงานในจอร์เจีย สหรัฐอเมริกา ปี 2019

ปี 2019 เป็นปีปกติที่มีทั้งหมด 365 วัน ในรัฐจอร์เจีย มีวันหยุดสุดสัปดาห์ 104 วัน วันหยุดนักขัตฤกษ์ 12 วัน และ 249 วันทำการในปี 2019

2023
Veronika Miller

วันทำงานในจอร์เจีย สหรัฐอเมริกา ปี 2020

ปี 2020 เป็นปีอธิกสุรทินซึ่งมีทั้งหมด 366 วัน ในรัฐจอร์เจีย สหรัฐอเมริกา มีวันหยุดสุดสัปดาห์ 104 วัน วันหยุดนักขัตฤกษ์ 12 วัน และ 250 วันทำการในปี 2020

2023
Veronika Miller

วันทำงานในฮาวาย สหรัฐอเมริกา ปี 2019

ปี 2019 เป็นปีปกติที่มีทั้งหมด 365 วัน ในรัฐฮาวาย สหรัฐอเมริกา มีวันหยุดสุดสัปดาห์ 104 วัน วันหยุดนักขัตฤกษ์ 13 วัน และ 248 วันทำการในปี 2019

2023
Veronika Miller

วันทำงานในฮาวาย สหรัฐอเมริกา ปี 2020

ปี 2020 เป็นปีอธิกสุรทินซึ่งมีทั้งหมด 366 วัน ในรัฐฮาวาย สหรัฐอเมริกา มีวันหยุดสุดสัปดาห์ 104 วัน วันหยุดราชการ 14 วัน และ 248 วันทำการในปี 2020

2023
Veronika Miller

วันทำงานในไอดาโฮ สหรัฐอเมริกาในปี 2564

2021 เป็นปีธรรมดาที่มีทั้งหมด 365 วัน ในรัฐไอดาโฮ สหรัฐอเมริกา มีวันหยุดสุดสัปดาห์ 104 วัน วันหยุดนักขัตฤกษ์ 11 วัน วันหยุดนักขัตฤกษ์ 1 วันในวันที่ 31 ธันวาคม และ 249 วันทำการ