2024
Veronika Miller

วันทำงานในกรีนแลนด์ในปี 2564

2021 เป็นปีธรรมดาที่มีทั้งหมด 365 วัน ในกรีนแลนด์ มีวันหยุด 104 วัน วันหยุดนักขัตฤกษ์ 13 วัน และ 248 วันทำการ

2024
Veronika Miller

วันทำงานในกรีนแลนด์ในปี 2020

ปี 2020 เป็นปีอธิกสุรทินซึ่งมีทั้งหมด 366 วัน ในกรีนแลนด์ มีวันหยุด 104 วัน วันหยุดนักขัตฤกษ์ 13 วัน และ 249 วันทำการ

2024
Veronika Miller

วันทำงานในแอลจีเรียในปี 2020

ปี 2020 เป็นปีอธิกสุรทินซึ่งมีทั้งหมด 366 วัน ในแอลจีเรีย มีวันหยุดสุดสัปดาห์ 104 วัน วันหยุดนักขัตฤกษ์ 12 วัน และ 250 วันทำการ

2024
Veronika Miller

วันทำงานในแอลจีเรียในปี 2564

2021 เป็นปีธรรมดาที่มีทั้งหมด 365 วัน ในแอลจีเรีย มีวันหยุดสุดสัปดาห์ 105 วัน วันหยุดนักขัตฤกษ์ 12 วัน และ 248 วันทำการ

2024
Veronika Miller

วันทำงานในออสเตรเลียในปี 2019

มี 254 วันทำการเมื่อนับเฉพาะวันหยุดนักขัตฤกษ์ 7 วัน อย่างไรก็ตาม จำนวนวันทำการในแต่ละรัฐหรือเขตแดนจะแตกต่างกัน

2024
Veronika Miller

วันทำงานในอัฟกานิสถานในปี 2020

ปี 2020 เป็นปีอธิกสุรทินซึ่งมีทั้งหมด 366 วัน ในอัฟกานิสถาน มีวันหยุดสุดสัปดาห์ 104 วัน วันหยุดนักขัตฤกษ์ 16 วัน และ 246 วันทำการ

2024
Veronika Miller

วันทำงานในแอลเบเนียในปี 2020

ปี 2020 เป็นปีอธิกสุรทินซึ่งมีทั้งหมด 366 วัน ในแอลเบเนีย มีวันหยุด 104 วัน วันหยุดนักขัตฤกษ์ 15 วัน และ 248 วันทำการ

2024
Veronika Miller

วันทำงานในกินีในปี 2020

ปี 2020 เป็นปีอธิกสุรทินซึ่งมีทั้งหมด 366 วัน ในกินี มีวันหยุดสุดสัปดาห์ 104 วัน วันหยุดนักขัตฤกษ์ 13 วัน และ 249 วันทำการ

2024
Veronika Miller

วันทำงานในกินีในปี 2564

2021 เป็นปีธรรมดาที่มีทั้งหมด 365 วัน ในกินี มีวันหยุดสุดสัปดาห์ 104 วัน วันหยุดนักขัตฤกษ์ 13 วัน และ 248 วันทำการ

2024
Veronika Miller

วันทำงานในกินีในปี 2022

2022 เป็นปีธรรมดาที่มีทั้งหมด 365 วัน ในกินี มีวันหยุดสุดสัปดาห์ 105 วัน วันหยุดนักขัตฤกษ์ 13 วัน และ 247 วันทำการ

2024
Veronika Miller

วันทำงานในอาร์คันซอ สหรัฐอเมริกา ในปี 2564

ในรัฐอาร์คันซอ มีวันหยุด 104 วัน วันหยุดนักขัตฤกษ์ 10 วัน วันหยุดนักขัตฤกษ์ 1 วันในวันที่ 31 ธันวาคม และ 250 วันทำการ

2024
Veronika Miller

วันทำงานในรัฐอาร์คันซอ สหรัฐอเมริกา ปี 2019

ปี 2019 เป็นปีปกติที่มีทั้งหมด 365 วัน ในรัฐอาร์คันซอ สหรัฐอเมริกา มีวันหยุด 104 วัน วันหยุดนักขัตฤกษ์ 10 วัน และ 251 วันทำการในปี 2019

2024
Veronika Miller

วันทำงานในอาร์คันซอ สหรัฐอเมริกา ในปี 2020

ปี 2020 เป็นปีอธิกสุรทินซึ่งมีทั้งหมด 366 วัน ในรัฐอาร์คันซอ มีวันหยุดสุดสัปดาห์ 104 วัน วันหยุดนักขัตฤกษ์ 10 วัน และ 252 วันทำการในปี 2020

2024
Veronika Miller

วันทำงานในรัฐแอริโซนา สหรัฐอเมริกา ปี 2019

ปี 2019 เป็นปีปกติที่มีทั้งหมด 365 วัน ในรัฐแอริโซนา สหรัฐอเมริกา มีวันหยุดสุดสัปดาห์ 104 วัน วันหยุดนักขัตฤกษ์ 10 วัน และ 251 วันทำการในปี 2019

2024
Veronika Miller

วันทำงานในรัฐแอริโซนา สหรัฐอเมริกา ในปี 2020

ปี 2020 เป็นปีอธิกสุรทินซึ่งมีทั้งหมด 366 วัน ในรัฐแอริโซนา สหรัฐอเมริกา มีวันหยุดสุดสัปดาห์ 104 วัน วันหยุดนักขัตฤกษ์ 10 วัน และ 252 วันทำการในปี 2020

2024
Veronika Miller

วันทำงานในรัฐแอริโซนา สหรัฐอเมริกา ในปี 2564

2021 เป็นปีธรรมดาที่มีทั้งหมด 365 วัน ในรัฐแอริโซนา สหรัฐอเมริกา มีวันหยุด 104 วัน วันหยุดนักขัตฤกษ์ 10 วัน วันหยุดนักขัตฤกษ์ 1 วันในวันที่ 31 ธันวาคม และ 250 วันทำการ

2024
Veronika Miller

วันทำงานในอลาสก้า สหรัฐอเมริกา ในปี 2564

2021 เป็นปีธรรมดาที่มีทั้งหมด 365 วัน ในรัฐอลาสก้า มีวันหยุด 104 วัน วันหยุดนักขัตฤกษ์ 11 วัน วันหยุดนักขัตฤกษ์ 1 วันในวันที่ 31 ธันวาคม และ 249 วันทำการ

2024
Veronika Miller

วันทำงานในอลาสก้า สหรัฐอเมริกา ปี 2019

ปี 2019 เป็นปีปกติที่มีทั้งหมด 365 วัน ในรัฐอลาสก้า มีวันหยุดสุดสัปดาห์ 104 วัน วันหยุดนักขัตฤกษ์ 11 วัน และ 250 วันทำการในปี 2019

2024
Veronika Miller

วันทำงานใน Alabama, USA ในปี 2020

ปี 2020 เป็นปีอธิกสุรทินซึ่งมีทั้งหมด 366 วัน ในรัฐแอละแบมา มีวันหยุดสุดสัปดาห์ 104 วัน วันหยุดนักขัตฤกษ์ 12 วัน และ 250 วันทำการในปี 2020

2024
Veronika Miller

วันทำงานในอลาสก้า สหรัฐอเมริกา ในปี 2020

ปี 2020 เป็นปีอธิกสุรทินซึ่งมีทั้งหมด 366 วัน ในรัฐอลาสก้า มีวันหยุดสุดสัปดาห์ 104 วัน วันหยุดนักขัตฤกษ์ 11 วัน และ 251 วันทำการในปี 2020