วันทำงานในออสเตรเลียในปี 2019

2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023

ปี 2019 เป็นปีปกติซึ่งมีทั้งหมด 365 วัน ในออสเตรเลีย มีวันหยุดสุดสัปดาห์ 104 วัน วันหยุดนักขัตฤกษ์ 7 วัน และวันหยุดนักขัตฤกษ์หลายแห่งในแต่ละรัฐและเขตแดน

มี 254 วันทำการ เมื่อนับเฉพาะวันหยุดนักขัตฤกษ์ 7 วัน แต่จำนวนวันทำงานในแต่ละรัฐหรือเขตแดนจะแตกต่างกันเดือน วันทำงาน สุดสัปดาห์ วันหยุด ทั้งหมด
1-31 มกราคม ยี่สิบเอ็ด 8 สอง 31
1-28 กุมภาพันธ์ ยี่สิบ 8 0 28
1-31 มีนาคม ยี่สิบเอ็ด 10 0 31
1-30 เมษายน 19 8 3 30
1-31 พฤษภาคม 23 8 0 31
1-30 มิถุนายน ยี่สิบ 10 0 30
1-31 กรกฎาคม 23 8 0 31
1-31 สิงหาคม 22 9 0 31
1-30 กันยายน ยี่สิบเอ็ด 9 0 30
1-31 ตุลาคม 23 8 0 31
1-30 พฤศจิกายน ยี่สิบเอ็ด 9 0 30
1-31 ธันวาคม ยี่สิบ 9 สอง 31
ทั้งหมด 254 104 7 365