วันทำงานในรัฐแอริโซนา สหรัฐอเมริกา ในปี 2564

2020 ปี 2564 2022

2021 เป็นปีธรรมดาที่มีทั้งหมด 365 วัน ในรัฐแอริโซนา สหรัฐอเมริกา มีวันหยุดสุดสัปดาห์ 104 วัน วันหยุดราชการ 10 วัน วันหยุดนักขัตฤกษ์ 1 วันในวันที่ 31 ธันวาคม และ 250 วันทำการ .

วันหยุดราชการสองวันหยุดตรงกับวันหยุดสุดสัปดาห์และตรงกับวันธรรมดา: วันประกาศอิสรภาพและวันคริสต์มาส เช็ควันหยุดได้ที่นี่ .

เดือน วันทำงาน สุดสัปดาห์ วันหยุด ทั้งหมด
1-31 มกราคม 19 10 สอง 31
1-28 กุมภาพันธ์ 19 8 1 28
1-31 มีนาคม 23 8 0 31
1-30 เมษายน 22 8 0 30
1-31 พฤษภาคม ยี่สิบ 10 1 31
1-30 มิถุนายน 22 8 0 30
1-31 กรกฎาคม ยี่สิบเอ็ด 9 1 31
1-31 สิงหาคม 22 9 0 31
1-30 กันยายน ยี่สิบเอ็ด 8 1 30
1-31 ตุลาคม ยี่สิบ 10 1 31
1-30 พฤศจิกายน ยี่สิบ 8 สอง 30
1-31 ธันวาคม 22 (-1) 8 1 (+1) 31
ทั้งหมด 251 (-1) 104 10 (+1) 365

วันประกาศอิสรภาพตรงกับวันอาทิตย์และตรงกับวันจันทร์ถัดไป วันคริสต์มาสตรงกับวันเสาร์และตรงกับวันศุกร์วันขึ้นปีใหม่ในปี 2565 ตรงกับวันเสาร์และตรงกับวันศุกร์ที่ 31 ธันวาคม 2564