วันทำงานในกรีนแลนด์ในปี 2020

2020 2021 2022

ปี 2020 เป็นปีอธิกสุรทินซึ่งมีทั้งหมด 366 วัน ในกรีนแลนด์ มีวันหยุดสุดสัปดาห์ 104 วัน วันหยุดนักขัตฤกษ์ 13 วัน และ 249 วันทำการ .

วันหยุดนักขัตฤกษ์หยุดวันหยุดสุดสัปดาห์สองวัน เช็ควันหยุดได้ที่นี่ .

มี 249 วันทำงาน ถ้าคนใช้วันหยุดทดแทนสำหรับผู้ที่ตกในวันหยุดสุดสัปดาห์หรือมี 251 วันทำการ ถ้าคนไม่เปลี่ยนวันหยุด



เดือน วันทำงาน สุดสัปดาห์ วันหยุด ทั้งหมด
1-31 มกราคม ยี่สิบเอ็ด 8 สอง 31
1-29 กุมภาพันธ์ ยี่สิบ 9 0 29
1-31 มีนาคม 22 9 0 31
1-30 เมษายน 19 8 3 30
1-31 พฤษภาคม 19 10 สอง 31
1-30 มิถุนายน 20 (1)* 8 สอง 30
1-31 กรกฎาคม 23 8 0 31
1-31 สิงหาคม ยี่สิบเอ็ด 10 0 31
1-30 กันยายน 22 8 0 30
1-31 ตุลาคม 22 9 0 31
1-30 พฤศจิกายน ยี่สิบเอ็ด 9 0 30
1-31 ธันวาคม 19 (1)* 8 4 31
ทั้งหมด 249 (2) 104 13 366

* เดือนที่มีวันหยุดนักขัตฤกษ์ตรงกับวันหยุดสุดสัปดาห์ ได้โปรด เช็ควันหยุดได้ที่นี่ .