วันทำงานในกินีในปี 2564

2020 ปี 2564 2022

2021 เป็นปีธรรมดาที่มีทั้งหมด 365 วัน ในกินี มีวันหยุดสุดสัปดาห์ 104 วัน วันหยุดนักขัตฤกษ์ 13 วัน และ 248 วันทำการ .

วันหยุดนักขัตฤกษ์หกวันตรงกับวันหยุดสุดสัปดาห์ เช็ควันหยุดได้ที่นี่ .

มี 248 วันทำการ ถ้าคนใช้วันหยุดทดแทนสำหรับผู้ที่ตกในวันหยุดสุดสัปดาห์หรือมี 254 วันทำการ ถ้าคนไม่เปลี่ยนวันหยุดเดือน วันทำงาน สุดสัปดาห์ วันหยุด ทั้งหมด
1-31 มกราคม ยี่สิบ 10 1 31
1-28 กุมภาพันธ์ ยี่สิบ 8 0 28
1-31 มีนาคม 23 8 0 31
1-30 เมษายน 20 (1)* 8 สอง 30
1-31 พฤษภาคม 17 (2)* 10 4 31
1-30 มิถุนายน 22 8 0 30
1-31 กรกฎาคม ยี่สิบเอ็ด 9 1 31
1-31 สิงหาคม 21 (1)* 9 1 31
1-30 กันยายน 22 8 0 30
1-31 ตุลาคม 19 (1)* 10 สอง 31
1-30 พฤศจิกายน ยี่สิบเอ็ด 8 1 30
1-31 ธันวาคม 22 (1)* 8 1 31
ทั้งหมด 248 (6) 104 13 365

* เดือนที่มีวันหยุดนักขัตฤกษ์ตรงกับวันหยุดสุดสัปดาห์ ได้โปรด เช็ควันหยุดได้ที่นี่ .