วันทำงานในกินีในปี 2022

2021 2022 2023

2022 เป็นปีธรรมดาที่มีทั้งหมด 365 วัน ในกินี มีวันหยุดสุดสัปดาห์ 105 วัน วันหยุดนักขัตฤกษ์ 13 วัน และ 247 วันทำการ .

วันหยุดนักขัตฤกษ์เจ็ดวันหยุดสุดสัปดาห์โปรด เช็ควันหยุดได้ที่นี่ .

มี 247 วันทำการ ถ้าคนใช้วันหยุดทดแทนสำหรับผู้ที่ตกในวันหยุดสุดสัปดาห์หรือมี 254 วันทำการ ถ้าคนไม่เปลี่ยนวันหยุดเดือน วันทำงาน สุดสัปดาห์ วันหยุด ทั้งหมด
1-31 มกราคม 20 (1)* 10 1 31
1-28 กุมภาพันธ์ ยี่สิบ 8 0 28
1-31 มีนาคม 23 8 0 31
1-30 เมษายน 18 (1)* 9 3 30
1-31 พฤษภาคม 19 (1)* 9 3 31
1-30 มิถุนายน 22 8 0 30
1-31 กรกฎาคม 20 (1)* 10 1 31
1-31 สิงหาคม 22 8 1 31
1-30 กันยายน 22 8 0 30
1-31 ตุลาคม 19 (2)* 10 สอง 31
1-30 พฤศจิกายน ยี่สิบเอ็ด 8 1 30
1-31 ธันวาคม 21 (1)* 9 1 31
ทั้งหมด 247 (7) 105 13 365

* เดือนที่มีวันหยุดนักขัตฤกษ์ตรงกับวันหยุดสุดสัปดาห์ ได้โปรด เช็ควันหยุดได้ที่นี่ .