วันทำงานในกินีในปี 2020

2020 ปี 2564 2022

ปี 2020 เป็นปีอธิกสุรทินซึ่งมีทั้งหมด 366 วัน ในกินี มีวันหยุดสุดสัปดาห์ 104 วัน วันหยุดนักขัตฤกษ์ 13 วัน และ 249 วันทำการ .

วันหยุดนักขัตฤกษ์สามวันหยุดตรงกับวันหยุดสุดสัปดาห์ เช็ควันหยุดได้ที่นี่ .

มี 249 วันทำการ ถ้าคนใช้วันหยุดทดแทนสำหรับผู้ที่ตกในวันหยุดสุดสัปดาห์หรือมี 252 วันทำการ ถ้าคนไม่เปลี่ยนวันหยุดเดือน วันทำงาน สุดสัปดาห์ วันหยุด ทั้งหมด
1-31 มกราคม 22 8 1 31
1-29 กุมภาพันธ์ ยี่สิบ 9 0 29
1-31 มีนาคม 22 9 0 31
1-30 เมษายน ยี่สิบ 8 สอง 30
1-31 พฤษภาคม 17 (1)* 10 4 31
1-30 มิถุนายน 22 8 0 30
1-31 กรกฎาคม 22 8 1 31
1-31 สิงหาคม 20 (1)* 10 1 31
1-30 กันยายน 22 8 0 30
1-31 ตุลาคม ยี่สิบ 9 สอง 31
1-30 พฤศจิกายน 20 (1)* 9 1 30
1-31 ธันวาคม 22 8 1 31
ทั้งหมด 249 (3) 104 13 366

* เดือนที่มีวันหยุดนักขัตฤกษ์ตรงกับวันหยุดสุดสัปดาห์ ได้โปรด เช็ควันหยุดได้ที่นี่ .