วันทำงานใน Alabama, USA ในปี 2020

2019 2020 2021

ปี 2020 เป็นปีอธิกสุรทินซึ่งมีทั้งหมด 366 วัน ในรัฐอลาบามา ประเทศสหรัฐอเมริกา มีวันหยุดสุดสัปดาห์ 104 วัน วันหยุดนักขัตฤกษ์ 12 วัน และ 250 วันทำการ ในปี 2020

วันประกาศอิสรภาพตรงกับวันเสาร์ และตรงกับวันศุกร์ ได้โปรด ตรวจสอบ วันหยุดที่นี่ .

เดือน วันทำงาน สุดสัปดาห์ วันหยุด ทั้งหมด
1-31 มกราคม ยี่สิบเอ็ด 8 สอง 31
1-29 กุมภาพันธ์ 19 9 1 29
1-31 มีนาคม 22 9 0 31
1-30 เมษายน ยี่สิบเอ็ด 8 1 30
1-31 พฤษภาคม ยี่สิบ 10 1 31
1-30 มิถุนายน ยี่สิบเอ็ด 8 1 30
1-31 กรกฎาคม 22 8 1 31
1-31 สิงหาคม ยี่สิบเอ็ด 10 0 31
1-30 กันยายน ยี่สิบเอ็ด 8 1 30
1-31 ตุลาคม ยี่สิบเอ็ด 9 1 31
1-30 พฤศจิกายน 19 9 สอง 30
1-31 ธันวาคม 22 8 1 31
ทั้งหมด 250 104 12 366