กี่วันในปี 2571

2027 ปี ค.ศ. ๒๐๒๘ 2029

2028 เป็นปีอธิกสุรทิน 366 วัน เท่ากับ 8,784 ชั่วโมง หรือ 31,622,400 วินาที

นับโดย ผลลัพธ์
เดือน 12
วัน 366
สัปดาห์/วัน 52 สัปดาห์ 2 วัน
สัปดาห์ 52.29
ชั่วโมง 8,784
นาที 527,040
วินาที 31,622,400

วันในปี 2028: มี 7 เดือนที่มี 31 วัน 4 เดือนกับ 30 วันและ 1 เดือนที่มี 29 วันในปี 2028 หรือ 52 สัปดาห์และ 2 วันในปี 2028 เมื่อนับตามสัปดาห์

ในปี พ.ศ. 2571 มี 53 วันอาทิตย์และวันเสาร์ และ 52 วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี และวันศุกร์วันแรกตรงกับวันเสาร์ และวันสุดท้ายของปีตรงกับวันอาทิตย์

เดือน ดวงอาทิตย์ ของฉัน อ. พุธ เก็บรวบรวม นั่ง ทั้งหมด
มกราคม 5 5 4 4 4 4 5 31
กุมภาพันธ์ 4 4 5 4 4 4 4 29
มีนาคม 4 4 4 5 5 5 4 31
เมษายน 5 4 4 4 4 4 5 30
อาจ 4 5 5 5 4 4 4 31
มิถุนายน 4 4 4 4 5 5 4 30
กรกฎาคม 5 5 4 4 4 4 5 31
สิงหาคม 4 4 5 5 5 4 4 31
กันยายน 4 4 4 4 4 5 5 30
ตุลาคม 5 5 5 4 4 4 4 31
พฤศจิกายน 4 4 4 5 5 4 4 30
ธันวาคม 5 4 4 4 4 5 5 31
ทั้งหมด 53 52 52 52 52 52 53 366

โปรดตรวจสอบจำนวนวันในแต่ละเดือน: